Com afrontar la societat i el món


Actiu i compromés

La societat d’avui dia no és perfecta i per tant té els seus defectes. El que pretenem és que el model de persona cregui que amb la seva aportació, per petita que aquesta sigui, pot ajudar a millorar el seu entorn i que ell/a és una part important i responsable de la societat en la que viu.

I per tant, que treballin de manera activa i sense cap tipus d’obligació per tal de fer que la societat avanci cada dia.

Servicial

El servei es pot entendre de moltes maneres diferents. El que no es pretén és fer d’aquest model una persona que estigui 24 hores al dia al servei dels altres. Però sí que surti de dins seu aquest fet d’ajudar de forma desinteressada dins la vida quotidiana, des de la cosa més insignificant fins al més gran dels projectes.

Solidaritat i igualtat

El món d’avui dia hi ha moltes desigualtat per patir diferents sorts. El model de persona que es vol que surti ha de ser capaç de veure aquesta diferència per minúscula que sigui. A més, ha de ser capaç d’ajudar a qui esta passant dificultats sense tenir en compte la condició de l’altre persona (com pot ser sexe, edat, lloc de naixement, etc.)

No obstant no se sent culpable per la sort que ha tingut.

Respectuós i transigent amb allò diferent i/o desconegut

En totes les civilitzacions s’ha tingut por a tot allò desconegut o diferent. El model  de persona hauria de rebre tot allò diferent o desconegut com una oportunitat d’aprendre altres formes de pensar. Saber extreure els aspectes positius i fer un intercanvi amb tot allò que ell/a coneix, és a dir enriquir-se i enriquir als altres, sense imposar la seva idea o pensament.

Aquest intercanvi s’ha de fer sempre amb respecte.

Respectuós amb el medi ambient

El mètode escolta està basat en l’educació en la natura. El model de persona és coneixedor de la importància del medi natural i de la seva cura i lluitarà activament dins el seu àmbit d’actuació per defensar-la i per inculcar als altres aquesta idea.