El medi on treballem


L’Agrupament Escolta Lola Anglada és una entitat que desenvolupa la seva activitat dins dels caps de setmana, fent durant el curs escolar reunions tots els dissabtes en el local i sortides de cap de setmana una vegada al mes. També es realitzen dos Campaments o colònies durant les vacances de primavera i d’estiu.

L’Agrupament Escolta Lola Anglada disposa del seu propi local al barri de la Torrassa (ja que, al 2002 va canviar de local i va passar del barri de Sant Josep al de la Torrassa). Aquest local ha estat cedit per l’Ajuntament de L’Hospitalet i és on es fa l’acció educativa durant el curs. Es creu important potenciar aquest barri a nivell socio-educatiu ja que és molt pobre a nivell cultural i educatiu però molt fort en esports. L’associacionisme en el lleure no va arribar fins l’any 1995 amb la creació de l’A.E. Lola Anglada i amb el canvi de local de l’A.E. Pica d’Estats. Fins llavors, cap altre Esplai o Agrupament havia funcionat.

L’acció educativa de l’Agrupament Escolta Lola Anglada es centra en els infants, adolescents i joves que estan en el cens de l’Agrupament. Aquests no només són del barri de Torrassa sinó que provenen de tota la ciutat, especialment del Districte I (englobat pels barris del Centre, Sant Josep i Torrassa).