Declaració de principis


El sistema educatiu de l’Agrupament està inspirat en el mètode educatiu tradicional de l’escoltisme català, basat en les normes i ideologia de Robert Baden-Powell i finalment en la Llei i la Promesa Escolta com a eines d’educació i treball per aconseguir persones amb esperit crític, conscients, responsables, disposades a fer servei al món i al proïsme.

L’Agrupament potenciarà coneixements i aptituds culturals i esportives a través del seu mètode educatiu.

L’Agrupament és de caràcter Hospitalenc. Sent, viu i s’identifica amb els valors històrics, culturals i geogràfics que configuren la identitat de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

L’Agrupament treballa amb i per la ciutat de l’Hospitalet, involucrant-se en la seva dinàmica social, concretant moltes de les nostres activitats al barri de la Torrassa.

L’Agrupament és apolític i laic; per tant no participa ni s’identifica amb cap ideologia de partit polític i no promou cap opció religiosa. No obstant és pluralista en tots els seus àmbits i respecta les opcions personals i de grup dels seus membres.

L’Agrupament és co-educatiu: tots els seus membres seran educats/des conjuntament i de la mateixa manera, i tindran els mateixos drets i deures.

L’Agrupament assumeix la Declaració dels drets humans i la Declaració dels drets de l’infant, instituïda per l’ONU.

L’Agrupament potenciarà les relacions amb altres entitats i associacions.

L’Agrupament, com a ens autònom, es regeix pels seus estatuts.