La Secció


Sempre a punt
(12-15 anys)

En aconseguir els dotze anys arriba el moment d’entrar a formar part de la Secció Escolta.
En aquestes edats (12 a 15 anys) el desig d’aventura es fa més palesa, es desenvolupa el caràcter, les actituds i la capacitat de viure en grup, enriquint-se personalment.
En la Secció Escolta es treballa en Patrulles. La vida en Patrulla potencia el compromís personal. Trien els seus propis líders i programen les activitats, amb suport dels seus educadors. Els nois i noies adquireixen així les seves pròpies responsabilitats i aprenen a valorar el treball en equip.
La imaginació dóna pas a la set d’aventures. El contacte directe amb la Naturalesa i les destreses per a desembolicar-se en el medi natural els permeten anar més enllà en la formació de si mateixos i de la seva personalitat.
A través de les «Especialitats», els adolescents aprenen destreses individuals en àrees que més els motiven, obrint així el camí de la seva formació professional i de les seves aficions. Aprenen a prendre decisions per si mateixos i col·lectivament. Fan les seves activitats en contacte amb la Naturalesa i comencen a prendre consciència del servei als altres. Aspiren a estar «Sempre a punt».