La Colònia


Compartir
(6-9 anys)

La Colònia de Castors comprèn als nens i nenes de 6 a 8 anys. És l’edat de la màxima il·lusió per descobrir-ho tot.
És la primera vegada que surten de casa i comencen a acostar-se als altres. Contemplen amb curiositat tot el que els envolta, desenvolupant la creativitat.
En la Colònia, els nens i nenes aprenen a viure en grup i a participar activament de les activitats al costat d’uns altres de la seva mateixa edat. El lema «Compartir» fomenta la igualtat i la solidaritat entre ells.
A través de jocs i cançons van desenvolupant rutines i fent-se responsables de les seves accions. El joc desenvolupa la imaginació i la posa a l’abast de l’adult per a parlar així el llenguatge del nen i educar-li en diferents àrees i responsabilitats.
En aquesta edat és fonamental que vagin adquirint responsabilitats, tant personals com col·lectives. Des de l’adquisició d’hàbits d’higiene corporal, fins als conceptes que «cada cosa té el seu lloc» o que tots hem d’ajudar a recollir després d’una activitat.
Els castors, nens i nenes de 6 a 8 anys, es van fent així persones més autònomes, capaces de resoldre situacions i adquirint capacitats que els acompanyaran la resta de la seva vida infantil, juvenil i adulta. Amb les excursions, campaments i visites educatives s’aconsegueix que el nen vagi a poc a poc descobrint el món que l’envolta, compartint aquestes experiències no només amb els adults sinó amb uns altres de la seva mateixa edat, i desenvolupant interès primerenc en àrees que li agraden.