L’Estol


Tant com puc
(9-12 anys

Després del seu pas per la Colònia i en complir els 9 anys, nens i nenes entren a formar part del Ramat de Llops.
La seva imaginació està al servei d’una incessant activitat i del joc, el seu mitjà d’aprendre. El seu compromís és «Farem el millor».
En el marc simbòlic de «El Llibre de les Terres Verges» de Rudyard Kipling, els llops i llobes aprenen a créixer amb l’ajuda dels seus «Vells Llops». De nou és el desenvolupament de la imaginació la que permet a l’educador parlar un llenguatge accessible per al nen.
En aquesta etapa els nens i nenes aprenen a conviure en petits grups de sis, anomenats «sisenes», en les quals es reparteixen responsabilitats i aprenen a treballar junts, desplegant els seus hàbits socials i responsabilitzant-se de la seva tasca.
A través del joc, l’infant aprèn a voler-se i respectar-se, i a voler i respectar als altres. És a través del joc com va adquirint també els seus propis valors personals que li acompanyaran tota la seva vida. Amb els tallers que organitzem, s’inicien en destreses i habilitats, i a través d’excursions i campaments, a desembolicar-se per si mateixos de manera cada vegada més autònoma.
Els infants d’un Ramat de Llops s’inicien en el Gran Joc de la Vida amb la il·lusió de créixer sans, forts, capaços de superar-se i amb ganes de descobrir el món.