Quan un jove de 17 a gairebé 18 anys completa la seva etapa a Pioners, té l'opció de decidir si vol unir-se als Ròvers o deixar l'Agrupament. Aquesta decisió, marcada per una "Y" que simbolitza la força dels Ròvers, és la seva primera elecció com a adult dins de la Unitat adulta a la Sortida de Passes. Això implica que els Ròvers han de ser autosuficients i gestionar el seu cau. Al principi, el Guia té un paper més actiu, però amb el temps, el Clan assumeix la responsabilitat de la gestió. Els Ròvers organitzen el cau i es centren en diverses àrees: 1. Treball amb el Clan: planifiquen sortides, projectes i altres activitats. 2. Suport i participació a l'Agrupament: col·laboren amb altres projectes. 3. Participació en projectes socials i el Fòrum Ròver a nivell associatiu. 4. Realització d'activitats pròpies de l'escoltisme. 5. Espais per gaudir, compartir i riure junts, compartint projectes i motivacions.

Character

Image

L'etapa Ròver es centra en el desenvolupament d'un projecte personal que ofereix un aprenentatge significatiu durant l'acció. Aquest projecte és clau per al progrés del Ròver i li proporciona coneixements de vida essencials com a adult. La fase "Desert" al final de l'etapa Ròver és un moment de reflexió on el Ròver analitza el que ha après i decideix què vol fer en el futur. És un temps per concloure etapes i establir nous reptes. Un element crucial d'aquesta etapa és la "descoberta del món exterior", que implica l'aprenentatge, la motivació, la implicació i la participació en projectes fora de l'agrupament i en altres organitzacions i associacions. Els Ròvers tenen l'oportunitat de participar activament en les organitzacions a les quals pertanyen, influir en les seves polítiques internes i ser part de projectes d'importància. També poden utilitzar aquestes organitzacions com a plataforma per dur a terme els seus propis projectes o inspirar-se en les iniciatives d'altres associacions.

Image
Image

Roverisme:

El "Nord de Ruta" és una eina que serveix com a guia personal o diari per a l'estada a Ròvers. Inclou reflexions, escrits i una part del llibre "Roverismo hacia el éxito". També proporciona una introducció al progrés personal dels Ròvers i planteja qüestions importants relacionades amb aquesta etapa. Durant les reunions i sortides, es fan anotacions i reflexions al Nord de Ruta, incloent-hi passatges del llibre "Roverismo hacia el éxito". La "Carta de Clan" marca els objectius individuals i col·lectius del Clan, així com el compromís amb l'escoltisme. Aquesta carta és revisable durant l'any i serveix com a guia per a tot el Clan. La primera sortida del Clan, coneguda com la "Descoberta", permet als Ròvers definir els seus objectius i planificar com volen assolir-los en el marc del seu Projecte a Ròvers. El Kraal supervisa aquest progrés i cada Ròver és apadrinat per un Rodamón per a continuar el seu desenvolupament com a jove adult.

Image

Vols apuntar al teu fill/a al cau?