La Secció de Raiers és la tercera unitat de l'Agrupament, formada per adolescents de 12 a 14 anys (1r a 3r d’ESO). Aquesta unitat, que utilitza el color verd com a distintiu, inclou els joves i el grup de caps. El lema d'aquesta secció és "Sempre a punt", inspirat en l'ideari de Robert Baden Powell, que insta a estar preparats per afrontar la transformació social i viure plenament la vida. El verd simbolitza els prats de la muntanya i és el tercer color de l'agrupament, després del blau dels Castors i el groc dels Llops.

Character

Image

El funcionament de la Secció de Raiers es basa en les patrulles, grups d'amics amb càrrecs com secretari, administrador, responsable de material i farmaciola, neteja, xef i subxef, i fotògraf. El guia i subguia de cada patrulla són escollits democràticament i han de coordinar i dinamitzar la patrulla. L'esperit de patrulla implica amistat i cooperació. Les patrulles treballen conjuntament en aventures, definint els reptes i participant en la seva execució. Les Assemblees de Secció i els Rodaveus són espais importants de presa de decisions. El progrés es divideix en tres etapes (Rai de l’Aguait, Rai de l’Acció, Rai de la Destressa) i cinc trams (Tribet, Corda, Rem, Estatge, Timó) relacionats amb diferents temàtiques. La Promesa i les Especialitats són part integral de la formació escolta.

Image
Image

Funcionament:

A principis del segle, Robert Baden Powell va defensar que la formació de nois com ciutadans s'aconseguiria millor a través de petits grups autogestionats. El 1907, va organitzar un exitós campament escolta a l'illa de Brownsea amb 24 nois de diferents classes socials dividits en quatre patrulles. Aquest esdeveniment va ser el punt de partida per al Moviment Escolta, i el 1914, Roland Philipps va escriure "El sistema de patrulles" per millorar el mètode. Així, grups de nois es van unir per formar patrulles escoltes i el que era una idea per millorar una organització existent es va convertir en el manual d'un nou moviment mundial.

Image

Vols apuntar al teu fill/a al cau?