La carta d’Unitat: És un document vinculat a la tradició pròpia de la Unitat que els pioners elaboren cada curs i en la qual plasmen la identitat de la Unitat, el compromís vers la Unitat, normes de funcionament i participació. Es basa en quatre compromisos: personal, col.lectiu, amb l’agrupament i social. L'assemblea d’Unitat: La Unitat de pioners té un caràcter assemblea-ri, que vol dir que tots els pioners tenen veu a totes les decisions que es prenen a la Unitat. L’organització pròpia de la Unitat està dividida en tres espais o nivells: decisió, gestió i acció.

Character

Image

L'Empresa és un projecte que involucra tota la Unitat de Pioners, i és planificat a l'Assemblea amb la preparació i les activitats necessàries per assolir-ho. Cada pioner ha de contribuir amb tasques i responsabilitats, i ha de motivar a tota la Unitat. L'Empresa hauria de ser una oportunitat per a l'aprenentatge i l'assoliment d'objectius, tot recordant els compromisos de la Carta d'Unitat. El progrés en la Unitat de Pioners passa per diverses etapes: Cim del Compromís: Inclou l'adaptació i el coneixement de la Unitat, simbologia i començar a participar activament. Cim de la Responsabilitat: Implica l'assumpció de compromisos més actius dins del grup i objectius més exigents. Cim de la Gestió: Inclou la dinamització del grup, iniciativa i col·laboració en l'elaboració de programes i activitats. La Promesa escolta és un acte personal i voluntari on els joves comprometen a seguir els valors escoltes, amb l'ajuda i participació del grup.

Image
Image

Funcionament:

El lema: El lema és una invitació als pioners a aconseguir tot allò que es proposin, tant individualment com en col·lectiu. No n’hi ha prou amb estar sempre a punt, sinó que cal cercar una constància que els porti a assolir tots els reptes que s’han plantejat. El color: El color de la Unitat de Pioners és el marró. Aquest color és el de la terra dels boscos de la muntanya.

Image

Vols apuntar al teu fill/a al cau?