La Unitat de Llops està formada per infants de 9 a 11 anys, anomenats "Estol de Llops". Juntament amb els Llops, hi ha el "Kraal", un grup de caps que els ensenya. El color distintiu de l'Estol és el groc, simbolitzant els camps de blat propers al riu i les valls. El lema de l'Estol és "Tant com puc", que fomenta l'esforç, l'aprenentatge i l'ajuda als altres amb alegria. És la segona unitat de l'agrupament, després dels Castors.

Character

Image

L'Estol es divideix en sisenes, cadascuna amb un nom basat en colors de pell de llop. Les sisenes tenen diversos càrrecs, com el secretari, responsable de material i farmaciola, neteja i fotògraf. També hi ha reunions com el Consell d'Akela i el Consell de Roca per discutir qüestions d'Estol i prendre decisions. La Llei de la Jungla i la Llei de l'Estol promouen la cooperació, el respecte i l'aprenentatge mutu entre els llops.

Image
Image

Ambientació:

L'ambientació es basa en "El llibre de la Selva" de Rudyard Kipling, i els Llops aprenen valors com la cooperació, el respecte, l'empatia i la resolució de conflictes en petits grups anomenats "sisenes". Els caps, anomenats "Vells Llops", guien els infants en el seu aprenentatge i desenvolupament personal dins de l'ambientació del llibre.

Image

Vols apuntar al teu fill/a al cau?