Els nostres origens

L'Agrupament Escolta Lola Anglada, fundat oficialment el 16 de març de 1996, ha crescut amb èxit i unitat. Els nostres colors, el gris i el magenta, simbolitzen, d’una banda, la ciutat industrial de L’Hospitalet i, de l’altra, l’alegria dels cors dels infants que hi resideixen.
Inicialment amb dues unitats (Llops i Raiers), s’han anat afegint Pioners, Castors i Ròvers al llarg dels anys. Les famílies han jugat un paper clau, creant la Comissió de Famílies al 2003, i ajudant en esdeveniments com la Festa d'Aniversari anual.  

"Be Prepared" ("Estigueu sempre preparats") es una famosa frase atribuïda a Baden-Powell, fundador del moviment escolta.

La natura

Ens distingim per estar estretament vinculats a la natura, fomentant el respecte pel nostre entorn i la preservació del nostre planeta.

Com funcionem?

L'Agrupament funciona gràcies a dos agents principals: el Consell d'Agrupament, un grup de voluntaris i voluntàries que coordinem la tasca de l’educació en el lleure; i els infants, adolescents i joves que hi participen i que s’organitzen en cinc grups diferenciats per edat: Castors, Llops, Raiers, Pioners i Ròvers.

Les activitats es desenvolupen en dos àmbits: els dissabtes a la tarda de 16:30h a 19:30h al local (anomenats “caus”), i també, excursions de tot el cap de setmana. Totes dues fonamentades en una base pedagògica basada en els valors de l’Escoltisme. L'Agrupament, finalment, també es coordina amb altres equips com la Comissió de Famílies, el Consell de Rodamons i Consell de Tòtems.

Escoltisme

Robert Baden Powell va fundar l'Escoltisme amb la idea de formar petits grups de joves que s’autogestionessin. El primer campament escolta va ser a l'Illa de Brownsea (1907), l’èxit del qual va donar lloc a la publicació del llibre "Escoltisme per a nois”.

Aquesta iniciativa, amb el pas dels anys, s'ha acabat estenent mundialment. L’aprenentatge en valors i la importància donada al progrés personal ha fet que agrupaments escoltes com el Lola Anglada treballin fonamentant les seves bases.

Aventures
Servei
Aprenentatge
Valors