Les sortides


Són aquelles activitats que duren tot el cap de setmana.

Un objectiu inherent en aquest tipus d’activitat és el contacte amb la natura, les travesses, caminar o el fet d’esforçar-se per tal d’arribar a un lloc, és important ja que és una de les formes de forjar el caràcter del infant, adolescent o jove. El pionerisme o les instal·lacions són un altre objectiu, en el que aconseguim que se sentin útils i aprenguin a fer coses amb les seves mans.

Sortida d’Agrupament

Les activitats tenen l’objectiu de que tothom participi activament, tant infants, adolescents, joves, famílies (el diumenge), Caps i antics, i que es coneguin entre tots.

Tota la sortida té una ambientació, que és un centre d’interès comú per a donar un fil conductor a totes les activitats.

El diumenge és el dia de famílies, estan convidats a pujar per participar en l’activitat del diumenge amb els infants, adolescents i joves, les cerimònies i a un dinar de germanor.

És interessant que aquestes sortides es facin en llocs accessibles perquè puguin assistir el màxim nombre de famílies.

Sortida de Passos

En la primera sortida de l’any, és fan els passes de les Unitats i els nous Kraals.

A la sortida de passes sempre es deixa un temps desprès de l’activitat de nit per a que puguin acomiadar-se els que passen a una altre Unitat.

Sortida de Patrulles

És una activitat de tot un cap de setmana un cop l’any, que es fa en la Unitat de Raiers per patrulles.

Marxen acompanyats de Caps antics i/o coneguts de l’Agrupament, amb la finalitat que es preparin les seves activitats, jocs, xerrades i logística tots sols, i que els hi serveixi per polir o millorar el funcionament de la seva patrulla.

La preparació d’aquesta sortida es farà amb antelació amb la supervisió dels Caps de Raiers.

Sortida especial

És una activitat d’Agrupament que es realitza un cop cada dos anys.

En aquesta sortida es fa una activitat especial (neu, bosc vertical, activitats aquàtiques, etc.) on participa tot l’Agrupament. Tot i que les activitats és fan per Unitat, l’activitat de nit es fa per Agrupament per facilitar un moment de germanor.