Els Campaments


Són activitats a la natura amb durada de 5 dies o més.

Es fan dos l’any, uns pels dies laborables de Setmana Santa (Primavera) i uns altres al mes d’agost (Estiu).

Durant els Campaments les Unitats tenen un centre d’interès específic.

Les activitats que es realitzen són acord als objectius específics plantejats al programa del Campament.

És important tenir en compte l’equilibri entre activitats dinàmiques i de reflexió.

Campaments de Primavera

Als Campaments de Primavera cada Unitat hauria d’anar sola, ja que és allà on es crea el veritable sentiment de grup o Unitat.

Durada una durada de 5 dies.

Campaments d’Estiu

Els Campaments d’Estiu els farà l’Agrupament conjuntament. Tot i que en la Unitat de Pioners i Ròvers la seva assistència pot variar segons el projecte que portin a terme.

Durada de 10-15 dies (segons si són autonòmics, nacionals o internacionals).