Altres activitats


Carnestoltes

És una activitat que busca la participació conjunta amb el barri.

L’Agrupament participarà realitzant una comparsa amb un fil comú a totes les Unitats, aquest fil es decideix en una Assemblea d’Agrupament on cada Unitat i Consell d’Agrupament porten dues propostes.

Festa Sant Josep

La finalitat és participar en la dinamització del barri de Sant Josep en la seva festivitat l’1 de maig Sant Josep Obrer, organitzant les activitats orientades al públic infantil, adolescent i juvenil.

S’han de plantejar uns objectius que es vulguin tractar en el barri en forma de centre d’interès i no quedar-nos únicament en una activitat lúdica.

Aquests objectius haurien de tindre la necessitat de respondre a l’eix transversal extern i mostrar a la gent la tasca de l’Agrupament. També poden respondre a altres centres d’interès segons la conscienciació del barri.

Jornades SoL’Hidàries

És una reforma de la Mostra d’Entitats. Arrel de la valoració de l’any 2011-2012 de les entitats, la qual no va ser gaire favorable. El Regidor del Districte i els seus tècnics van proposar que es creés una comissió per tal de donar-li un canvi a la Mostra d’Entitats. Es du a terme el dissabte i diumenge al matí.

Dintre de la comissió hi ha entitats que ens caracteritzem per la labor social que fem i vàrem tenir la idea d’ajuntar aquests projectes fent que la Mostra d’Entitats fos un punt de participació d’aquests projectes: Recollida de joguines de la Creu Roja, recollida d’aliments per part de dues parròquies de la ciutat i la Recollida de Taps que organitzem l’AE Lola Anglada i compartim l’experiència en el projecte, però en el qual totes les entitats col·laboren en la logística i el fi social al qual destinar els beneficis.

D’altre banda també es realitzen tallers elaborats per l’Agrupament.

Com a Agrupament es plantegen uns objectius a complir.

Sopar d’aniversari

És la celebració de l’aniversari de l’entitat per part de tot l’Agrupament i el seu entorn. És un projecte que actualment, s’encarrega la COMAPA amb ajuda de totes les famílies.

El sopar és simplement això, un sopar de celebració, no hi han activitats addicionals.