El Cau


El Cau és aquella activitat setmanal que es realitza al nostre local els dissabtes a la tarda de 16:30h a 19.30h (podent ampliar-se l’horari abans de les 16:30h segons convingui a les Unitats).

Les activitats d’un Cau és fan per Unitats i es realitzen totes aquelles activitats que el Kraal cregui necessari per tal de complir els objectius específics del trimestre.

Durant el Cau es faran dues formacions, una al començament per explicar el que es farà, i un altre al acabar per valorar-lo.

Tot Cau hauria de tenir un temps per a realitzar progrés personal, una part dinàmica o joc i un punt de reflexió o activitat mental.

Cau matinal

Un matinal és aquella activitat que es realitza un dissabte amb un horari de 10:30h a 13:30h.

L’objectiu d’aquest tipus d’activitat és substituir un Cau normal de tarda pel matí pel motiu que durant la tarda no hi ha possibilitat de fer-lo.

Cau de tot el dia

Un Cau de tot el dia és aquella activitat que es realitza un dissabte especial amb un horari que pot anar des de les 9:30h o 10h fins a les 19:30h

L’objectiu d’aquest tipus d’activitat pot ser per necessitat de més temps per part del Kraal per fer alguna cosa especial o per fer possibles descobertes de coses que normalment un infant, adolescent o jove no pot fer o no ha fet pel seu compte. És un bon moment per a sortides culturals, esportives, lúdiques o turístiques.